Utleie av elsparkesykler

Innhold

Bedrifter som ønsker å leie ut elsparkesykler i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner, må søke innen 15. februar 2023.

Inntil tre utleiere vil få tillatelse, og totalt kan det leies ut 1200 kjøretøy i de fire kommunene. Tillatelsen gis for perioden 1. april 2023 til 31. mars 2024.

Kriterier som vektlegges ved utvelgelse:

  • Kvalitet på elsparkesyklene
  • Kvalitet på operatørens drift og organisering av ordningen
  • Klima- og miljøvennlig drift og anskaffelser

Søknad

Søknad sendes på epost til: postmottak@skien.kommune.no

E-posten merkes med «22/23154 Søknad om utleie av elsparkesykler»

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. februar 2023.

Dokumenter

1 Lokal forskrift

2 Kunngjøringsdokumentet

3 Kriterier for rangering av utleiere

4 Mal for søknadsbrev

Til toppen