Reguleringsplan for rundkjøring Moheim er nå godkjent

Innhold

9. desember 2021 i sak 81/21, vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for rundkjøring Moheim (planID 655).

Moheim

Planen med vedlegg

Saksfremlegg og protokoll sluttbehandling UMB 7.12.2021 og Bystyret 9.12.2021

 1. Plankart 18.06.2021
 2. Planbestemmelser 16.11.2021
 3. Planbeskrivelse 09.11.2021
 4. Illustrasjonsplan 17.11.2021
 5. ROS-analyse 9.11.2021
 6. Geoteknisk notat 11.11.2021
 7. Naturregistrering 3.6.2021
 8. Støyrapport 25.5.2021
 9. Tekniske tegninger 18.6.2021
 10. Varslingsbrev, -annonse, -innspill 20.6.2021
 11. Referat oppstartsmøte 4.3.2021
 12. Saksfremlegg og protokoll UMB 24.8.2021
 13. Innspill høring og offentlig ettersyn 10.11.2021
 14. Innspill oppsummert og kommentert 18.11.2021
 15. Skredfaglig vurdering av et område 10.9.2021

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området. Planområdet ligger på Moheim og har et areal på cirka 98,4 dekar. Hensikten med planen er å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen på Moheim, i kryssområdene på fylkesveg 32 ved Bjørkedalvegen og Prestemoen. Det skal legges til rette for en rundkjøring med tilhørende vegarmer og gangvegsystem. Planen inneholder også blant annet et større område med formål forretning/kontor/industri.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen mandag 17. januar 2022. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler Elise Brændaas på epost elise.braendaas@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen