Reguleringsplan for Porsgrunn sentrum sør (planID 383) er vedtatt endret etter enklere prosess (1)

Innhold

Reguleringsendring etter enklere prosess for «Reguleringsplan for Porsgrunn sentrum sør» planID 383, er vedtatt administrativt 16.06.2020, i sak 20/01652.

Plankart Sentrum Sør Id383

Om endringen

Det foreligger en midlertidig tillatelse for uteservering og oppføring av baldakin på Elvebredden kafe i Skomværsgata 2. Det kunngjøres med dette at den midlertidige tillatelsen for etableringen gjøres permanent.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 13. juli 2020.

Har du spørsmål?

Kontakt Marte Lifjeld på epost marte.lifjeld@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

  1. Kunngjøring av endring etter enklere prosess for «reguleringsplan for Porsgrunn sentrum sør, planID 383»
  2. Plankart planID 383, over området som omfattes av endringen, datert 15.03.2020
  3. Plankart planID 383, vedtatt 03.09.2015
  4. Bestemmelser planID 383, datert 15.02.2020
  5. Forenklet planbeskrivelse av endringen, datert 15.03.2020
Til toppen