Reguleringsplan for Porsgrunn næringspark - PlanId 128 er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Den 31.03.2020, i sak 16/20, vedtok Porsgrunn kommune, v/Utvalg for miljø og byutvikling, mindre endring av reguleringsplan for Porsgrunn næringspark.

Porsgrunns Næringspark

Planendringen ble behandlet i h.h.t. PBL § 12 – 14 om forenklet saksbehandling.

Bakgrunn/endring

Det arbeides med et byggeprosjekt for etablering av et forsknings- og testsenter for Norner AS innenfor felt N9 i Reguleringsplan for Porsgrunn Næringspark. Endringene gjelder justering av parkeringskrav og gesimshøyde.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 29. april 2020. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson, fridrik.bergsteins@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg

1. Plankart
2. Reguleringsbestemmelser 14.02.20
3. Vedtak UM - 31032020 - Sak 16 20
4. Saksframlegg
5. Merknader
6. Varsel om Endring av Reguleringsplan for Porsgrunn Næringspark
7. Fasader

Til toppen