Reguleringsplan for Elverhøy er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Reguleringsendring etter enklere prosess for «Reguleringsplan for Elverhøy» planID 259, er godkjent i Utvalg for miljø og byutvikling 19.6.2023.

Om endringen

Hensikten med planendringen er å legge til rette for en overdekket parkeringsløsning for nye boliger på gbnr. 200/4134, 200/764 og 200/3836. For å legge til rette for den ønskede løsningen for både boliger og parkeringsanlegg, slås område for parkering (f_P) og bolig (BK2 og KBT) sammen og blir til ett område med boligformål (BK2).

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 25.08.2023.

Har du spørsmål?

Kontakt Hans Magnus K. Kristensen på epost hans.magnus.kasi.kristensen@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen