Kommuneplanens arealdel - oppstart av arbeid

Innhold

Kommuneplanens arealdel fastsetter sammen med godkjente reguleringsplaner hvilke nye tiltak som kan settes i gang rundt om i kommunen. Arealdelen skal også beskrive viktige hensyn som må tas når kommunen skal utvikles.

Les mer om arbeidet med Kommuneplanens arealdel her:

Kommuneplanens arealdel - under arbeid
Til toppen