Endring etter enklere prosess av E18 Lanner - Preståsen er nå godkjent

Innhold

Den 07.12.2021, i sak 80/21 vedtok Utvalg for miljø og byutvikling forslag til endring av reguleringsplan for E18 Lanner - Preståsen (836).

E18 Lanner Preståsen

Du finner også planen på Servicesenteret i Storgata 153.

Om endringen

Planområdet ligger mellom Lanner og Preståsen. Hensikten med endringen av planen er behov for optimalisering av infrastrukturen.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 14.januar 2022. 

Vedlegg

 1. E18_836 Beskrivelse av endring
 2. Plankart 836 R02_Lanner-Preståsen
 3. Plankart_836 R07_Lanner-Preståsen
 4. Plankart_836 R03_Lanner-Preståsen
 5. Reguleringsbestemmelser_m_endringer_836
 6. Reguleringsbestemmelser_836 ny
 7. Notat Lanner - vannmiljø, natur og VA
 8. Notat - Bro over Herregårdsbekken
 9. Naturmangfold Herregårdsbekken
 10. C201-C203, D201-D205
 11. G201 – G202
 12. Konstruksjonstegning for bro over Herregårdsbekken
 13. Endringer av formålsgrense i plankart
 14. Høringsinnspill samlet
 15. Merknader kommentert av planforslagsstiller
 16. Saksframlegg
 17. Vedtak UMB

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen