Langangen skole

Innhold

Langangen skole er en av Porsgrunn kommunes barneskoler. Skolen ligger i langangen og er en del av Langangen og Tveten virksomhet.

Skolen ble bygd på 70 tallet.
I dag ligger elevtallet på rundt 44 elever og 10 ansatte i skolen og på Skole fritidsordningen.
Skolen ble høsten 2018 rammet av en lekkasje, som gjorde store skader på bygningen. Skolen er delvis renovert etter det. Det er også videre planer for renovering og oppussing av skolen.
Skolen har en flott skolegård, med tilliggende ballbinge, fotballbane(gress) og en fin kunstgressbane. Våren 2019 ble det utarbeidet en fin sykkelløype i skogsområdet ved skolen. Skolen har vel kanskje de flotteste uteområdene i kommunen vår.
Langangen skole er en fådelt skole. Dette vil si at flere klasser til tider er slått sammen
Skolen organiserer i dag også kommunens innføringstilbud for 4. – 7.trinn.
SFO er lagt i underetasjen i skolebygningen. På SFO er det mellom 10 og 20 elever fra 1. – 4.trinn.
Både skolen og SFO satser på prosjektet «Liv og Røre», som hjelper oss til å bli en mer aktiv skole.

SFO

07.30 – 16.30 utenom skoletid.

Helsesykepleier

Synnøve Skaret Støvik er helsesykepleier på Langangen skole, tlf 91 00 98 78

Kontaktinformasjon:

Telefon skolen: 35 56 95 50
Telefon SFO: 95 87 00 15
SFO-leder: Synnøve Nordbø tlf. 996 03 616
Assisterende rektor: Synnøve Nordbø tlf. 996 03 616
Virksomhetsleder: Terje Sønslien 93 44 80 56
Mailadresse til skolen: langangen.skole@porsgrunn.kommune.no
Mailadresse Virksomhetsleder: terje.sonslien@porsgrunn.kommune.no
Mailadresse Assisterende rektor: Synnove.Nordbo@porsgrunn.kommune.no​

Adresse til skolen er:
Besøksadresse: Lysåsvegen 7, 3947 Langangen
Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen