Vet du om noen flotte bygg som fortjener pris?

Innhold

Vet du om noen som har gjort en ekstra innsats for å bygge nyskapende eller ta vare på gamle perler? Gode forslag til Restaureringsprisen og Byggeskikkprisen etterlyses. Fristen for å komme med forslag er 20. september.

Porsgrunn kommune deler hvert år ut to priser med det formål å fremme god byggeskikk på nybygg og for å verne om kulturhistoriske, antikvariske og arkitektoniske verdier.

Byggeskikkprisen er blitt delt ut siden 1999. Nå deles det både ut en byggeskikkpris og en restaureringspris. Reglene for prisene er i hovedsak like, men skiller altså mellom fokus på vern om kulturhistoriske og antikvariske verdier og byggeskikk, arkitektur og bygningsmiljø.

De nominerte kandidatene vurderes av en jury bestående av et medlem fra Utvalg for barn, unge og kultur, et medlem fra Utvalg for miljø- og byutvikling, en representant hver fra Porsgrunn Historielag og Brevik Historielag, samt en representant for Telemark Arkitektforening.

Medlemmer i juryen for 2022 er Kjersti Eilertsen Myro, Tore Magnus Nesje Nybø, Tor Arild Danielsen, Ole Kåre Wagenius og Lars Petter Ose.

Les vedtektene for Byggeskikkprisen her:

https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/priser-og-stipender/byggeskikkprisen/

Les vedtektene for Restaureringsprisen her:

https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/priser-og-stipender/restaureringsprisen/

Prisbeløpene er på 15 000 kr pr utmerkelse, samt plaketter til å smykke de bygninger som prisene gjelder.

Frist for innsending av forslag er 20. september og 

Forslag sendes Porsgrunn kommune, virksomhet for kultur, postboks 128, 3901 Porsgrunn

eller pr. e-post 

postmottak@porsgrunn.kommune.no.

For mer informasjon, vennligst kontakt Tom Hovinbøle, kulturkontoret

tom.hovinbole@porsgrunn.kommune.no

 

På bildet ser du fjorårets vinner av Byggeskikkprisen, Hvalenkroken 44 på Heistad, som høstet heder og ære. Vinneren av Restaureringsprisen var Storgata 174 (Galleri Osebro) i Porsgrunn sentrum.

Restaurering Prisannonsering
BR Komiteen 2022
Til toppen