Støtte til arrangementer og kulturproduksjoner

Innhold

Visste du at du kan søke om tilskudd til arrangementer og kulturproduksjoner i Porsgrunn kommune?

Arrangementer og kunst- og kulturproduksjoner kan gi gode og viktige opplevelser for flere. Det er viktig for kommunen å legge til rette for at kulturen kan blomstre på scenen og på arbeidsrommet. Disse tingene henger gjerne tett sammen. Gode vilkår for arbeid og visning/utøving legger grunnlag for et pulserende kulturliv.

Arrangementstilskudd og underskuddsgaranti
Planlegger du et åpent kulturarrangement i Porsgrunn er du velkommen til å søke om støtte via denne ordningen. Mer informasjon HER.

Produksjonsstøtte
Ønsker du å gå i gang med et nytt kulturprosjekt? Søke støtte via denne ordningen. Mer informasjon HER.

Øvrige tilskuddsordninger
Se oversikt over alle tilskuddsordninger for kultur, idrett og fritid HER

Tilskuddsportalen
Tilskuddsportalen gir alle lag og foreninger i Porsgrunn kommune oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner: tilskuddsportalen.no. 

Isaac Ibbott Hlo8ucqyl14 Unsplash
Til toppen