Arrangementstilskudd

Innhold

Her kan du søke om arrangementstilskudd og underskuddsgaranti. Ordningen har ingen fast søknadsfrist, men det må søkes minimum en måned i forkant av arrangementet. Formålet med ordningen er å styrke vårt mangfoldige kulturliv.

Hvem kan søke?

Lag, foreninger, frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og kommersielle aktører som arrangerer åpne kulturarrangementer i Porsgrunn kommune kan søke arrangementstilskudd/underskuddsgaranti.

Kulturarrangementene må gjennomføres i Porsgrunn kommune, og være åpne for alle.

Det gis ikke tilskudd til idrettsarrangement.

Underskuddsgaranti

Søker du om underskuddgaranti skal budsjettet settes opp i balanse, og søknadssummen oppgis i beskrivelsen av arrangementet. En søker om en garanti i tilfelle arrangementet går med underskudd. En underskuddsgaranti kan ikke være arrangementets eneste inntektskilde. Praksisen har de senere år vært at brorparten av støtten gis som underskuddsgaranti.

Alle som får tilsagn om underskuddsgaranti må levere en kortfattet rapport med arrangementsregnskap senest tre uker etter at arrangementet har funnet sted.

Bærekraftige arrangementer

For arrangører som er ansvarlig for innkjøp, avfallshåndtering og servering av mat og drikke, gjelder følgende kriterier:

  • Arrangementet må ha en plan for kildesortering
  • Arrangementet skal ha et bevisst forhold til det å gjøre bærekraftige innkjøp.
  • Nedbrytbare alternativer til plast eller gjenbrukbare alternativer til engangsplast skal prioriteres
  • Ved arrangementer i naturen skal man så langt det er mulig ta hensyn til natur- og artsmangfold

Arrangør skal legge frem planer og tiltak som imøtekommer kriteriene. 

Støttes av Porsgrunn kommune

For de som får tilsagn om støtte skal det i markedsføringen fremgå at arrangementet støttes av Porsgrunn kommune. 

Søknadsskjema

Her finner du elektronisk søknadsskjema for ordningen.

Søknadsfrist

Senest en måned før arrangementet finner sted, gjerne før.

Løpende tildelinger gjennom året.

Kontaktperson er Tommy.Loberg.Hovinbole@porsgrunn.kommune.no

Til toppen