Arrangementstilskudd

Innhold

Her kan du søke om tilskudd til kulturarrangementer. Det kan gis tilskudd direkte til arrangementet eller som underskuddsgaranti. Mesteparten av støtten gis som underskuddsgaranti. Formålet med ordningen er å styrke vårt mangfoldige kulturliv.

Hvem kan søke?

Organisasjoner, grupper, freelancere m.fl. som arrangerer åpne kulturarrangementer i Porsgrunn kommune kan søke arrangementstilskudd/underskuddsgaranti.

  • Kulturarrangementene må gjennomføres i Porsgrunn kommune, og være åpne for alle.
  • Rene kommersielle arrangementer vil ikke bli prioritert.
  • Det gis ikke tilskudd til idrettsarrangement.

Når søker du?

Søknadene behandles fortløpende gjennom året, men du må søke minst en måned før arrangementsstart.

Hva er underskuddsgaranti?

Søker du om underskuddgaranti skal budsjettet settes opp i balanse, og søknadssummen oppgis i beskrivelsen av arrangementet. En søker om en garanti i tilfelle arrangementet går med underskudd. En underskuddsgaranti kan ikke være arrangementets eneste inntektskilde.

Alle som får tilsagn om underskuddsgaranti må levere en kortfattet rapport med arrangementsregnskap senest tre uker etter at arrangementet har funnet sted.

Her finner du rapportskjema.

Bærekraftige arrangementer

For arrangører som er ansvarlig for innkjøp, avfallshåndtering og servering av mat og drikke, gjelder følgende kriterier:

  • Arrangementet må ha en plan for kildesortering
  • Arrangementet skal ha et bevisst forhold til det å gjøre bærekraftige innkjøp.
  • Nedbrytbare alternativer til plast eller gjenbrukbare alternativer til engangsplast skal prioriteres
  • Ved arrangementer i naturen skal man så langt det er mulig ta hensyn til natur- og artsmangfold

Arrangør skal legge frem planer og tiltak som imøtekommer kriteriene. 

Hvordan blir søknaden behandlet?

Størrelsen på innvilget tilskuddsbeløp blir fastsatt ut fra tilgjengelig budsjett og en skjønnsmessig vurdering og prioritering av søknadene som kommer inn. Et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Støttes av Porsgrunn kommune

For de som får tilsagn om støtte skal det i markedsføringen komme frem at arrangementet støttes av Porsgrunn kommune. 

Søknadsskjema

Her finner du elektronisk søknadsskjema for ordningen.

Spørsmål?

Ta kontakt med kulturkonsulent Halvor Strand halvor.strand@porsgrunn.kommune,no

Arr.Tilskudd Head
Til toppen