Tilskuddsordninger

Virksomhet for kultur og idrett forvalter flere ulike støtteordninger for det frivillige kultur- og organisasjonslivet i Porsgrunn.

Til toppen