Frivillighetsprisen går til Herøya Nærmiljøsenter

Innhold

Vi gratulerer! Porsgrunn kommunes frivillighetspris 2021 ble delt ut på kveldens frivillighetskonferanse i Ælvespeilet.

Ordfører Robin Kåss delte ut prisen. Frivillighetspriskomiteen la vekt på at årets prisvinner har møtt globale utfordringer i sitt nærmiljø på en forbilledlig måte. Prisen er for fjoråret, et år preget av koronapandemien.

For å hjelpe dem som ble hardt rammet av pandemien, ble det etablert en ukentlig matutdeling. Overskuddsmat fra Matsentralen, ca. 20 tonn til sammen, har hjulpet mer enn 500 mennesker i en krevende situasjon. Det har vært viktig for mange.

Når det har kommet flyktninger til Herøya, har prisvinnerne gått sammen med andre gode krefter i lokalmiljøet for å gi dem en så varm og trygg velkomst som mulig.

Herøya Nærmiljøsenter er en frivilligsentral som ble etablert i 2011. 

De organiserer aktiviteter som som turgruppe, miljøkafé, etter skoletid, ungdomsklubb, strikkekafe og bydelsarrangementer som HalloVenn, Nissetog og Herøyadagen.

Gjennom samarbeid med lokale aktører er Herøya Nærmiljøsenter en møteplass i lokalsamfunnet hvor ulike mennesker kommer sammen og gir hverandre en bedre hverdag - på tvers av alder, interesser, sosial status, tro, språk og etnisitet.

Herøya Nærmiljøsenter, med Bodil og Gordon Kleppe som ildsjeler, legger ned et stort og viktig arbeid for beboerne på Herøya. Ukentlige aktiviteter samler rundt 250 mennesker. Med mottoet «Med hjerte for Herøya» stimulerer de til frivillig innsats, bydelsutvikling og engasjement for alle generasjoner.

Vi gratulerer med Frivillighetsprisen 2021!

MG 2964

Porsgrunn kommunes frivillighetspris deles ut hvert år til en organisasjon, eller enkeltperson som har utmerket seg med frivillig engasjement til beste for kommunens innbyggere.
Nominer kandidater til frivillighetsprisen 2022! Les mer her.

Alle foto: Kai Hansen

Til toppen