Flotte bygg nominert til heder og ære

Innhold

Noen byggherrer og boligeiere gjør en ekstra innsats for å bygge nyskapende eller ta vare på gamle perler. Også i år fant komiteen for Byggeskikk- og restaureringsprisen gode og verdige kandidater, som fortjener heder. Prisene deles ut under Kulturnatt 12. november.

Bli med på prisutdelingen, fri inngang - les mer her: Heder ved ælva: Prisutdeling - Porsgrunn kommune 

Porsgrunn kommune deler hvert år ut to priser med det formål å fremme god byggeskikk på nybygg og for å verne om kulturhistoriske, antikvariske og arkitektoniske verdier.

Byggeskikkprisen er blitt delt ut siden 1999. Nå deles det både ut en byggeskikkpris og en restaureringspris. Reglene for prisene er i hovedsak like, men skiller mellom fokus på vern og transformasjon av kulturhistoriske og antikvariske verdier, og byggeskikk av nye bygg med mer fokus på arkitektur, estetikk og bygningsmiljø.

I år var det hele 13 nominerte bygg: Seks i kategorien Byggeskikkpris, syv i klassen for Restaureringsprisen. En par bygg utgår da de ikke er ferdigstilte.

De tre bygningene som er nominert til pris er:

Gjøavegen 2              Enebolig, Rønningen
Samsetsveg 5           Enebolig, Frednes
Floodmyrvegen 26      Næringsbygg, Engerfeltet


Samsetsveg 5
er nominert på grunn av byggets åpenbare arkitektoniske kvaliteter, for bruk av naturmaterialer, og fordi bygningen ivaretar kontakt med hage/omgivelsene på en smidig og inviterende måte. Bygget er arkitektonisk spenstig, men ligger samtidig tilbaketrukket og oppleves ikke som påtrengende eller dominerende i terrenget.

BR Prisen 2022 Samsetsveg 5

Floodmyrvegen 26 er nominert fordi restaurering/rehabiliteringen har hatt ansatte og arbeidsmiljø i fokus, med bruk av naturmaterialer og energismarte løsninger. Naturelementer bryter opp gamle standardløsninger. Det er komiteens ønske med prisen å anspore andre bedrifter til å tenke i liknende baner, når det er snakk om restaurering/rehabilitering av næringsbygg i fremtiden.

BR Prisen 2022 Floodmyrvegen 26

Gjøavegen 2 er nominert fordi det det er gjort en skjønnsom rehabilitering og modernisering av et tidligere typehus. Bygget var opprinnelig tegnet av Jens Selmer, og ble oppført på slutten av 1940-tallet. Bygget er basert på typehus-arkitekturen, men løftes av en rekke moderne løsninger og et friskt uttrykk.

BR Prisen 2022 Gjøavegen 2

De nominerte kandidatene er vurdert av en jury bestående av et medlem fra Utvalg for barn, unge og kultur, et medlem fra Utvalg for miljø- og byutvikling, en representant hver fra Porsgrunn Historielag og Brevik Historielag, samt en representant for Telemark Arkitektforening.

Medlemmer i juryen for 2022 er Kjersti Eilertsen Myro, Tore Magnus Nesje Nybø, Tor Arild Danielsen, Ole Kåre Wagenius og Lars Petter Ose.

BR Komiteen 2022 Forside

Les vedtektene for Byggeskikkprisen her

https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/priser-og-stipender/byggeskikkprisen/

Les vedtektene for Restaureringsprisen her

https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/priser-og-stipender/restaureringsprisen/

Prisbeløpene er på 15 000 kr per utmerkelse, samt plaketter til å smykke de bygninger som prisene gjelder.

Prisene deles ut under årets Kulturnatt 2022, på Ælvespeilet Kulturhus,

Lørdag 12. november 2022.

Se hele programmet for Kulturnatt Porsgrunn her: porsgrunn.kommune.no/kulturnatt  

Til toppen