Ergoterapi voksne

Innhold

Ergoterapeuten samarbeider med deg som opplever dagliglivets aktiviteter som vanskelige å gjennomføre og som er opptatt av hva som er viktig for deg. Målet er at du skal fungere godt i dine daglige gjøremål og omgivelser.

Hvem gir tjenesten?

Helse, mestring og rehabiliteringstjenester

Kan jeg få tjenesten?

Tjenesten er for deg som på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemning har vansker med å utføre viktige daglige gjøremål.

Vårt mål er å hjelpe deg til å kunne fungere bedre i dine omgivelser med dine daglige gjøremål.

Vi har også som mål å forebygge, samt behandle sykdom, skade eller funksjonshemning.

Hva forventes av deg?

Skal vi kunne hjelpe deg, må du selv bidra med egeninnsats.

Du forteller oss hva du ønsker, hva du er fornøyd med og hva vi kan bli bedre til

Hva kan du forvente av oss?

Ergoterapeutene har følgende oppgaver:

  • Observere, behandle, tilrettelegge eller kompensere for tapt eller manglende funksjonsevne
  • Kartlegge dine muligheter for å gjennomføre ulike daglige aktiviteter
  • Trening i daglige gjøremål
  • Tilpasse og tilrettelegge aktiviteter, innlæring av nye teknikker
  • Funksjonstrening og sansestimulering
  • Tilrettelegging av bolig, skole eller arbeidsplass
  • Bistå med å søke tekniske hjelpemidler fra NAV
  • Forebyggende tiltak, som universell utforming

Vi tilbyr tjenester i alle livets faser, fra fødsel og fram til livets slutt. Vi arbeider hovedsakelig på dagtid.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Alle kan henvise til ergoterapi, det trengs ikke henvisning fra lege. Henvisning kan komme fra deg selv, en pårørende, ansatte i skole eller barnehage, helsepersonell eller andre som du er i kontakt med.

Henvisningsskjema finnes på Servicesenteret eller klikk her.

Saksbehandling

Dersom du ønsker å klage på ventetid eller på tjenesten du mottar, kontakt avdelingsleder for Rehabilitering, Hjelpemidler og Aktivitet.

Vi behandler søknaden så raskt vi kan. Hvor lang tid det tar, avhenger av hva søknaden dreier seg om. Vi vil uansett kontakte deg innen 3 uker etter at vi har mottatt søknaden eller henvisningen. Vi gir deg beskjed dersom vi har ventelister.

Pris

Vår tjeneste er gratis.

 

Til toppen