Kurs i Bekymringsmestring

Innhold

Porsgrunn kommune tilbyr Kurs i Bekymringsmestring til kommunens innbyggere i aldersgruppen 18-60 år. Tilbudet er en del av Kortvarig psykisk helsehjelps drift og retter seg mot målgruppen med milde eller moderat kortvarig symptomer på psykiske plager og strev.

Kurset er et stressmestringskurs for deg som opplever vedvarende engstelse, uro, bekymringstanker og stressrelaterte symptomer i kroppen. Målet med kurset er å hjelpe deltakerne til en mer avslappet hverdag hvor de kjenner seg mindre plaget av dette.

Du lærer

  • Noen konkrete verktøy og strategier for å mestre bekymringer og løse problemer i hverdagen
  • Nye måter å behandle seg selv på: Mer selvmedfølende og selvbekreftende
  • Nye måter å relatere seg til andre på: Søke støtte, sette tydelige grenser og beskytte seg selv der dette er hensiktsmessig

Kurs i Bekymringsmestring har et helhetlig fokus på både tanker, følelser og kropp. Det bygger på anerkjente terapimetoder med dokumentert effekt. Vi gjennomfører kurs som også kombineres med trening. Vi vet at trening har god effekt og at kombinasjonen med kurs vil tilby en helhetlig tilnærming til psykisk helse.

Tidligere deltagere legger vekt på følgende for å dra nytte av tilbudet.

  • Å delta på alle 11 ukentlige samlinger
  • Sette av tid og prioriter egenarbeid med kursbok i mellom hver samling
  • Delta aktivt i gruppe med andre

Det koster 500 kr å delta på kurset som dekker kursmateriell.

Kurs i bekymringsmestring er ikke for deg som går til behandling i spesialisthelsetjenesten eller har annen kommunal psykisk helsetjeneste. Har du en alvorlig psykiske lidelse eller strever med sammensatte problemer anbefaler vi annen hjelp.

Hvis du er interessert i å delta kan du kontakte oss på telefon. Du vil da bli bedt om å fylle ut et kartleggingsverktøy. Deretter vil du bli innkalt til en avklaringssamtale. 

Påmelding

T: 35 54 74 87 

Si i fra at du er interessert i kurs. 

Tilbakemelding fra tidligere deltagere: 

«Kurset rommer så mye mer enn bare bekymring. Det er et kurs i det å være menneske». 

 «Blitt en god venn med meg selv». 

«Har lært meg selv å kjenne på en bedre måte. Fått meg noen «aha» opplevelser på egen mønstre». 

 «Tar tid å forstå sammenhengene i boka. Det er store temaer. Si til nye kursdeltagere at de ikke kan forvente å kunne og forstå alt etter hver samling. Samlingen bygger på hverandre og dere vil få mer sammenheng etter hvert. Vær tålmodige». 

 «Fint å ha trening ute etter mentalt tøffe samlinger på kurset». 

«Meditasjon hjelper. Er mer avslappet». 

Vi starter nye kurs følgende datoer: 

Uke 37 - Onsdag 13. september. Kurs med fysisk aktivitet i samarbeid med Friskliv.
Uke 39 - Onsdag 27. september. Kurs.

Uke 2 – Onsdag 10. januar 2024. Kveldskurs.

Informasjon om kurset finner du her: www.bekymringsmestring.no  

Facebook:  https://www.facebook.com/kursibekymringsmestring/ 

Til toppen