Kortvarig psykisk helsehjelp

Innhold

Strever du med tunge og triste tanker? Står du i en livskrise? Opplever du at stress, uro og bekymringer overvelder deg eller gjør det vanskelig å fungere?

Hos oss kan du få hjelp uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg.  

Kortvarig psykisk helsehjelp er for deg som:

 • bor i Porsgrunn
 • er mellom 18-60 år
 • har lette til moderate psykiske plager

Vi har også et tilbud for etterlatte etter selvmord.

Kortvarig psykisk helsehjelp gir ikke tilbud dersom du:

 • er akutt syk
 • har alvorlig eller langvarig psykisk lidelse
 • allerede mottar psykisk helsehjelp (fra f eks. DPS, privatpraktiserende psykolog eller andre deler av kommunen)
 • har utviklet et rusproblem

Hva slags behandling kan du få?

 • Etter å ha fylt ut en kartlegging, blir du invitert til en avklaringssamtale.
 • For de fleste vil det holde med assistert selvhjelp eller kurs. Dette innebærer egenarbeid med strukturerte verktøy under veiledning av våre terapeuter. Noen vil ha behov for et kortere antall samtaler.
 • Vi baserer oss på tilnærminger som har vist seg effektive, blant annet kognitiv terapi og oppmerksomhetstrening.
 • Vi jobber mestringsorientert og helsefremmende. Du setter deg et mål, og jobber mot målet med hjelp og veiledning av oss. Underveis gir du oss tilbakemelding på om hjelpen virker.
 • Skal du ha nytte av hjelpen forutsetter det egeninnsats mellom avtalene.
 • Vi har kurs i Bekymringsmestring.

Hvem er vi?

 • Vi er et tverrfaglig team med psykologer, spesialvernepleier og psykiatrisk sykepleier.
 • Alle har lang erfaring med å jobbe med psykiske helseutfordringer.
 • Vi har taushetsplikt, som alt annet helsepersonell.
 • Vi er pliktig til å føre journal.
 • Vi følger skoleruta og har stengt i fellesferien, høstferien, juleferien, vinterferien og påskeferien.

Du trenger ikke henvisning og kan selv ta kontakt. Vi benytter oss av en digital kartlegging som egenhenvisning. Du kan få tilgang til denne ved å ringe tlf 35547487. Når du har fylt ut kartleggingen har du henvist deg selv til tilbudet vår og vi vil etterstrebe å ta kontakt innen tre virkedager, i perioder vil det kunne ta noe lengere tid. Kartleggingen kan oppleves omfattende, men den brede kartleggingen vil hjelpe terapeutene til å fokusere på hva du har behov for når du kommer til avklaringssamtale. Du kan lagre underveis og fortsette seinere.

Når du kommer til avklaringssamtale etter utfylt kartlegging vil vi prate om hva som kan være riktig tilbud for deg. Skulle det vise seg at du likevel ikke er i målgruppen vil vi gi råd og hjelpe deg videre til aktuell tjeneste eller instans.

Plikten til å føre journal inntrer når helsepersonell yter helsehjelp.

Vi har et barneperspektiv, med fokus på åpenhet og ivaretakelse av barns behov jfr. Helsepersonelloven § 10 a.

Kurs i Bekymringsmestring

Porsgrunn kommune tilbyr Kurs i Bekymringsmestring til kommunens innbyggere i aldersgruppen 18-60 år. Tilbudet er en del av Kortvarig psykisk helsehjelps drift og retter seg mot målgruppen med milde eller moderat kortvarig symptomer på psykiske plager og strev.

Les mer om kurset her.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Apotekergården 3 etg. Storgata 153. Telefon 35 54 74 87.

Avdelingsleder Torstein Borch Skolseg, Tlf: 48 07 85 46. 

Avdelingen følger skoleruta og holder stengt i fellesferien, høstferien, juleferien, vinterferien og påskeferien.

Til toppen