Foreldreveiledning

Innhold

Målsetningen er at du/dere skal få en økt forståelse for barns følelser og behov, og bli tryggere i foreldrerollen.

Dette er en refleksjonsprosess og en bevisstgjøring av hva du/dere allerede gjør som er bra for barnet og hva barnet trenger at du/dere gjør mer av. Dere vil få hjelp til å finne gode løsninger som vil styrke relasjonen til barnet og fremme en trygg tilknytning.

Hvem gir tjenesten?

Familiehelsetjenester, PP-tjenesten og Barnevernstjenesten.

Hvem kan få tjenesten?

Alle familier i Porsgrunn med barn fra 0- 12 år (ut barneskolealder) kan få tilbud om individuell foreldreveiledning eller delta i gruppetilbud.

Hva forventes av deg?

At du ønsker å få hjelp i foreldrerollen, eller opplever utfordringer med barnet.  Er interessert i temaet og ønsker å delta aktivt. Du må følge opp avtaler.

Hva kan du forvente av oss?

Støtte og veiledning i foreldrerollen.

At vi bidrar til å avklare hvilke foreldreveiledningsprogram som vil passe til deg/dere.

Vi bruker følgende foreldreveiledningsprogram:

  • COS –P (Circle of Security-parenting)
  • Marthe Meo
  • DUÅ (De utrolig årene)
  • PMTO (Parent Management Training-Oregon)

Hvordan henvende deg om tjenesten

Du kan ringe Sentrum helsestasjon eller ta kontakt med helsesykepleier på helsestasjon eller skole. Du beskriver kort hva utfordringen handler om eller hva du ønsker hjelp til. Du vil bli oppringt av en i foreldreveiledningsteamet som vil presentere tilbudet vi kan gi.

Saksbehandling

Du melder inn ditt ønske/behov

Vi tar kontakt og informerer om tilbud og oppstart.

Pris

Tilbudet er gratis

Brosjyre Foreldreveiledning

Til toppen