Service

Innhold

Virksomhet Service skal være ett støtteapparat for kommunens virksomheter og politisk ledelse sammen med de øvrige virksomhetene innen Administrasjon og støtte. I tillegg er vi kommunens ansikt utad gjennom Servicesenteret. Virksomheten innehar viktige funksjoner som bidrar til kommunens omdømme både ekstern og internt.

Servicesenteret

Virksomheten består av tre avdelinger

  • Servicesenter
  • Dokumentforvaltning og arkiv
  • Tolketjenesten

Følgende fagområder ligger også under virksomheten

  • Politisk sekretariat
  • Eierskapsforvaltningen

Kontaktinformasjon

postmottak@porsgrunn.kommune.no
Postadresse: Pb. 128, 3901 Porsgrunn

Servicesenteret
Telefon: 35 54 70 00
Besøksadresse: Storgt 153
Telefon er åpen fra kl 08.00-16.00 (kl 15.00 15. mai-31. august)

Timeavtaler (ekspedisjoner som var lenger enn 15 min) kl 09.00-10.00 Ring 35 54 70 00 for timeavtale
Drop in (ekspedisjoner som varer kortere enn 15 min) kl 10.00-15.30 (kl 14.30 15. mai-31. august)Orgnr 939991034 | Kommunenr 3806

Til toppen