Brevik oppvekstsenter

Innhold

Brevik oppvekstsenter består av en barneskole, SFO og barnehage. Høsten 2018 stod oppvekstsenteret innflyttingsklart, og skole og barnehage kunne flytte sammen inn i nye, fine lokaler. Brevik oppvekstsenteret ligger på Furulund i Brevik.

Brevik Skole 2

Brevik oppvekstsenter skole er en barneskole med 160 elever og 21 ansatte. Oppvekstsenteret ligger vis a vis idrettsanlegget på Furulund, og uteområdet innbyr til mange ulike aktiviteter. Bullåsen, skogsområdet i umiddelbar nærhet, har gapahuker, hinderløype og bålplass.

Læringsmiljøet på Brevik oppvekstsenter skal videreutvikles gjennom skolens og kommunens fire grunnleggende verdier: Fellesskap – Likeverd – Mangfold – Raushet

SFO

SFO er et tilbud til elever fra 1. – 4. trinn før og etter skoletid, og er åpent i skolens ferier. I sommerferien er SFO stengt i juli. Gjennom året skal følgende tre aktivitetsområder være representert: Lek, kulturaktiviteter og fysisk aktivitet. Den frie leken blir vektlagt. SFO serverer mat hver ettermiddag, og hver onsdag og torsdag er det varmmat.

Åpningstider: Kl. 07.30 – 16.30

SFO leder: Monica Kittilsen

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til elever og foresatte. Vi har taushetsplikt.
Helsesykepleier er Kristin Vehusheia, tlf 901 02 508
Skolefysioterapeut er Katrine Lyngstad Smørsgård, tlf 413 65 655

Råd og utvalg

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et foreldreråd i grunnskolen som arbeider for å skape et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen. Alle grunnskoler har et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer. Klassene velger to representanter til FAU. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolens. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ.

Styret

Brevik oppvekstsenter har et styre som er foreldredrevet. Faste medlemmer i styret er foreldrerepresentanter fra skole og barnehage, ansattrepresentanter fra skole og barnehage, politiker, leder i elevrådet, styrer i barnehagen og virksomhetsleder. Styret skal arbeide for at skole og barnehage videreutvikles til det beste for barn, ansatte og foresatte.

Elevrådet

Elevrådet er det organet som representerer elevene på skolen. Det består av tillitsvalgte fra 1. – 7. trinn. På elevrådsmøtene behandles ulike saker som handler om elevenes læringsmiljø. Representanter fra elevrådet deltar hvert år på kommunens Rådhusforhandlinger.

Kontaktinformasjon

Skolens telefonnummer

951 55 370

SFO

952 29 672

Epost

Brevik.skole@porsgrunn.kommune.no

Besøksadresse

Chrystiesgate 11, 3950 Brevik

Postadresse

Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Virksomhetsleder

Siw Klausen, Tlf 970 78 025

Assisterende rektor og SFO leder

Monica Kittilsen, Tlf 905 81 435

Konsulent

Monica Fosse, Tlf 951 55 370

Til toppen