Prøvetaking av badevann

Innhold

Miljørettet helsevern i Grenland vil nå starte opp med prøvetaking av badevann ved et utvalgt antall badeplasser i Grenland.

Prøver fra tidligere år viser at badevannskvaliteten i våre kommuner generelt er bra. 

I løpet av sommeren skal vi ta vannprøver hver annen uke fra uke 24 til uke 34.

Badevannet blir analysert på laboratorium og vurdert ut ifra EUs badevannsdirektiv.

Resultatene fra badevannsprøvene blir lagt ut på kommunenes nettsider.

På nettsidene våre og i sosiale medier vil du også få informasjon om kommunen fraråder bading på noen av strendene basert på resultatene. Som en generell regel fraråder vi å bade i omtrent 2 døgn etter kraftig regnvær da store nedbørsmengder stedvis kan gi dårligere badevannskvalitet.

Til toppen