Badevannsresultater

Miljørettet helsevern i Grenland overvåker badevannkvaliteten ved flere av kommunenes badeplasser.

Vi tar prøver ca hver 14. dag fra uke 24 til og med uke 34. Badevannet vurderes ut i fra EUs badevannsdirektiv.

Vi minner om at ved store nedbørsmengder kan det stedvis bli dårligere badevannskvalitet. Man antar at badevannskvaliteten er tilfredsstillende 2-3 dager etter at det kraftigste regnet har gitt seg.

 

BADEVANNSPRØVER SOMMEREN 2024
MILJØRETTET HELSEVERN I GRENLAND
Nr Lokalitet Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke
    24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Olavsberget (P)                
2 Røra (P)                
3 Heistadstranda (P)                
4 Bystranda i sentrum (P)                
5 Bakkestranda (SK)                
6 Falkum bad (SK)                
7 Hoppestadelva badeplass (SK)                
8 Gåsodden (SK)                
9 Åletjern (SK)                
10 Heivannet (SI)                
11 Øverbøtjønn (SI)                
12 Herredammen (B)                
13 Krogshavn(B)                
14 Rognstranda (B)                
15 Toke Brygge (D)                
16 Kåsmyra (D)                
17 Kroken (D)                
18 Otterbekk (D)                
19 Rekvikstranda Bostrak (D)                
20 Bygdetunet (D)                
21 Bergneset (K)                
22 Nautebakken (K)                
23 Gunnarsholmen (K)                
24 Kil (K)                    

 

Badevannskvaliteten er stabilt bra gjennom hele badesesongen.
Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet.
Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.
Til toppen