Porsgrunn kommune er en rasismefri sone

Innhold

Bystyret har vedtatt en erklæring som sier at kommunen skal være en rasismefri sone

Etter senere tids hendelser både internasjonalt og nasjonalt vet vi at det påkrevd å arbeide aktivt og systematisk med våre holdninger for å motarbeide enhver form for rasisme og diskriminering. Fra politiske hold ble derfor administrasjonen oppfordret til å utarbeide en slik erklæring.

Erklæringen er med på å sikre forankring og kontinuitet i viktig holdningsskapende arbeid.

I Porsgrunn kommune har vi gode overordnende planer, tiltaksplaner, systemer for varsling, metodikk og særlige holdningsskapende program -  som for eksempel MOT-programmet i alle våre ungdomsskoler.

Alt er i samsvar med våre sentrale kjerneverdier Felleskap, Likeverd, Mangfold og Raushet.

  • Vi skal sikre åpenhet og medvirkning.
  • På alle arenaer arbeider vi aktivt for gode, trygge miljø for alle.
  • Vi skal ha gode, trygge arbeidsmiljø for alle våre ansatte.
  • Vi følger nøye med på for eksempel Elevundersøkelser, andre brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser for å gjøre forbedringer.

Vi vet at frivilligheten, lag og foreninger samt det øvrige næringslivet i kommunen, også arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering,

Vi tar rasisme og diskriminering på alvor, og vi skal derfor fortsette vårt arbeid. Slikt arbeid er verken lettvint eller enkelt. Holdningsskapende arbeid er omfattende, krevende, men svært givende. Vi må gjøre innsats på alle plan og på alle arenaer.

Som enkeltpersoner må vi ta et større ansvar.  Erklæringen er med å synliggjøre både vårt felles og vårt personlige ansvar.

Vi sørger for at denne erklæringen blir kjent; og at planer og rutiner etterleves.

Når det er behov, skal ytterligere tiltak iverksettes.

Erklæringen på norsk (pdf)

Erklæringen på engelsk (pdf)

 

Rasismefri Sone 770
Til toppen