Inviterer til åpent møte om Knutepunkt Porsgrunn

Innhold

Reguleringsplanen for knutepunktet ligger ute til offentlig ettersyn. Mandag 6. november kl. 18-20 inviterer vi, alle med interesse for utvikling av dette sentrale området i Porsgrunn, til et møte i biblioteket.

Hensikten med planen er å legge til rette for oppgradering av kollektivknutepunktet og stimulere til byutvikling og byliv i stasjonens nærområde.

På møtet blir planforslaget presentert, og det blir mulighet til å stille spørsmål.

Hva mener du?

Vi ønsker å få inn flest mulige synspunkter og opplysninger i forbindelse med behandlingen av saken. Høringsfristen (frist til å komme med innspill) er satt til 21. november.

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Mer informasjon

Informasjon om områdereguleringsplanen for Knutepunkt Porsgrunn (StoryMap)

Link til høringen på våre nettsider

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Plattform1 Dyrvik Norconsult
Til toppen