Fakturering av eiendomsskatt og vannmåleroppgjør første kvartal 2024

Innhold

Porsgrunn Kommune bruker verdien fra skatteetaten på din bolig til å regne ut eiendomsskatten (bystyret 12/12 2019).

Viktig informasjon til deg som har månedlig faktura 

Grunnlaget fra skatteetaten kommer sent på året og vi rekker dessverre ikke å regne ut rett eiendomsskatt i januar.

Det fører til en forsinkelse av eiendomsskatt på din faktura. Faktura vil bli lavere i januar og høyere for februar. Eiendomsskatten for januar vil derfor komme sammen med februar på februar faktura. Deretter vil fakturering gå som normalt. Vi beklager ulempen dette medfører for deg. 

Skattesedler for eiendomsskatt sendes ut samtidig med fakturering i februar og skatteliste legges ut til offentlig ettersyn før 1.mars. 

Til deg som har egen vannmåler:

Vannmåleroppgjøret kommer på februar faktura og inneholder også akonto for januar.

Ler mer om vannmåkeravlesning og gebyrer her:

https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/vannmaaleravlesning/
https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/vann-og-avloepsgebyrer/ 

Tips: Lurt å sette av penger til differansen mellom faktura i desember måned 2023 og faktura i januar måned 2024, så er du forberedt når faktura med eiendomsskatt og forbruk vann/kloakk kommer i februar måned.

Til toppen