Sjekk din eiendomsskatt

Sjekk din eiendomsskatt ved bruk av gårds- og bruksnummer.

Sjekk din eiendomsskatt her

Bystyret har bestemt at Porsgrunn kommune vil ta i bruk skatteetatens boligverdi som grunnlag for eiendomsskatten. Årsaken til endringen skyldes at forrige taksering er foreldet.

Ny taksering av boligene er tids- og kostnadskrevende, Bystyret har derfor landet på en løsning om å benytte skatteetatens grunnlag for boligverdi. Dette vil føre til endringer i eiendomsskatten for mange.

Mer informasjon om ny beregning av eiendomsskatten og muligheter til å klage, finner du her: https://www.porsgrunn.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/eiendom/eiendomsskatt/

Til toppen