Sjekk din eiendomsskatt

Sjekk din eiendomsskatt ved bruk av gårds- og bruksnummer.

Sjekk din eiendomsskatt her

For å søke opp ønsket eiendom tast inn gårds- og bruksnummer. Har ikke eiendommen feste- eller seksjonsnummer, tast inn 0 i disse feltene.

Mer informasjon om beregning av eiendomsskatt og muligheter til å klage, finner du her: https://www.porsgrunn.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/eiendom/eiendomsskatt/

Til toppen