Eiendomsskatt

Innhold

Vedtatte kommunale priser og gebyrer

Porsgrunn kommune bruker Skatteetatens beregnede boligverdi som grunnlag for beregning av eiendomsskatt, ref. Bystyret 12/12 2019.

For boligeiendommer der det ikke foreligger beregning fra skatteetaten, vil det være kommunens egen skattetakst som ligger til grunn, vedtatt i bystyret 18/6 2003. Bystyret har i tillegg vedtatt en kontorjustering på 10% for disse eiendommene i 2020, bystyret 12/12 2003.  Bolig-, fritids- og landbrukseiendommer har en sats på 5‰, mens satsen for næring er 7‰. Unntak fra dette er takst på maskin og driftsutstyr (tidligere verk og bruk) der regjeringen har bestemt å fjerne dette med 1/7 nedtrapping hvert år fra 2019 frem til 2025.

Porsgrunn kommune har 40% reduksjonsfaktor, dvs det er 60% av boligverdien som ligger til grunn for beregning av eiendomsskatten.

Eksempel:

Boligverdi fra skattemeldingen: kr. 3 000 000

60% av boligverdien: 0,6 * 3.000.000 = 1.800.000

5‰ i eiendomsskatt: 0,005 * 1.800.000 = 9.000

Dvs eiendomsskatt for 2020 blir på kr 9.000.

Fastsatt boligverdi finnes i skattemeldingen under post 4.3.2, sammen med øvrige opplysninger om eiendommen som adresse, p-rom osv.

For mer informasjon, se skatteetatens sider: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/

Mener du grunnlaget er feil, kan du selv korrigere dette ved å endre i skattemeldingen din på nett.

Hvordan klage på eiendomsskatt?

Boligeiendommer fra 2018 og eldre har formuesgrunnlag fra skatteetaten. Næring- og fritidseiendommer, samt boligeiendommer fra 2019 har kommunens egen skattetakst.

Klage på boligverdi fra Skatteetaten

Boligverdien (før ligningsverdien) fra 2018 blir benyttet som grunnlag for skattetaksten i 2020. Mener du at skattetakst/boligverdi er feil, bør du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig.

  • boligtype
  • byggeår
  • p-rom (areal)

Opplysningene finner du i skattemeldingen/selvangivelsen for 2018, under «Grunnlag for formuesverdi» under post 4.3.2.

Ved feil faktaopplysninger må du sende klage til Skatteetaten. Du kan også sende klage dersom du mener at verdien på boligen er satt for høyt i forhold til antatt markedsverdi, selv om faktaopplysningene ellers er korrekte. Gå inn på www.skatteetaten.no og skriv inn søkeordet «eiendomsskatt» for å lese mer.

Klage til kommunen

For å klage over andre forhold enn boligverdien (utregning e.l.) eller på en lokal takst, kan du sende skriftlig klage til Porsgrunn kommune. Klagefristen til kommunen er 15/4.

Til toppen