Eiendomsskatt

Innhold

Porsgrunn kommune bruker Skatteetatens beregnede boligverdi som grunnlag for beregning av eiendomsskatt  (vedtatt bystyret 12.12.2019).

Vedtatte kommunale priser og gebyrer

Dersom eiendommen din ikke har beregning fra skatteetaten, brukes kommunens egen skattetakst som grunnlag (vedtatt bystyret 18.6.2003).  Bystyret har i tillegg vedtatt en kontorjustering på 10% for disse eiendommene i 2021 (bystyret 10.12.2020).  Bolig-, fritids- og landbrukseiendommer har en sats på 4‰, mens satsen for næring er 7‰. Unntak fra dette er takst på maskin og driftsutstyr (tidligere verk og bruk) der regjeringen har bestemt å fjerne dette med 1/7 nedtrapping hvert år fra 2019 frem til 2025.

Porsgrunn kommune har 40% reduksjonsfaktor ved beregning av eiendomsskatten. Det vil si at du betaler eiendomsskatt på 60% av boligverdien din.

Eksempel

Boligverdi fra skattemeldingen: kr. 3 000 000
60% av boligverdien: 0,6 * 3.000.000 = 1.800.000
4‰ i eiendomsskatt: 0,004 * 1.800.000 = 7.200
Dvs eiendomsskatt for 2021 blir på kr 7.200.

Fastsatt boligverdi finnes i skattemeldingen under post 4.3.2, sammen med øvrige opplysninger om eiendommen som adresse, p-rom osv.

For mer informasjon, se skatteetatens sider: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/

Mener du grunnlaget er feil, kan du selv korrigere dette ved å endre i skattemeldingen din på nett.

Fakturering av eiendomsskatt i 2021

Kommunen har valgt å bruke formuesgrunnlag (boligverdi) fra skatteetaten til utregning av eiendomsskatten (bystyret 12/12 2019). Kommunen har månedlig fakturering som hovedregel. Noen har valgt å fortsette med kvartalsvis faktura.

Grunnlaget fra skatteetaten kommer sent i desember hvert år. Det fører til at Eiendomsskattekontoret må utsette fakturering av eiendomsskatt de to første månedene i året.

Den kommunale eiendomsskatten for januar og februar vil komme sammen med mars på mars faktura for kommunale eiendomsgebyrer. Deretter vil faktureringen følge vanlig oppsatt plan.

Dette påvirker deg som har månedlig betaling, ved at faktura vil bli lavere i januar og februar og deretter høyere for mars.

Du som har kvartalsvis betaling vil ikke merke dette da du betaler for januar, februar og mars i mars.

Samtidig med fakturering i mars vil også skatteseddel for eiendomsskatt sendes ut. I tillegg vil skatteliste for eiendomsskatt bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Tips: Lurt å sette av penger til differansen mellom faktura i desember måned 2020 og faktura i januar og februar måned 2021, så er du forberedt når faktura med eiendomsskatt og forbruk vann/kloakk kommer i mars måned.

Hvordan klage på eiendomsskatt?

Boligeiendommer fra 2018 og eldre har formuesgrunnlag fra skatteetaten. Næring- og fritidseiendommer, samt boligeiendommer fra 2019 har kommunens egen skattetakst.

Klage på boligverdi fra Skatteetaten

Boligverdien (før ligningsverdien) fra 2019 blir benyttet som grunnlag for skattetaksten i 2021. Mener du at skattetakst/boligverdi er feil, bør du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig.

  • boligtype
  • byggeår
  • p-rom (areal)

Opplysningene finner du i skattemeldingen/selvangivelsen for 2019, under «Grunnlag for formuesverdi» under post 4.3.2.

Ved feil faktaopplysninger må du sende klage til Skatteetaten. Du kan også sende klage dersom du mener at verdien på boligen er satt for høyt i forhold til antatt markedsverdi, selv om faktaopplysningene ellers er korrekte. Gå inn på www.skatteetaten.no og skriv inn søkeordet «eiendomsskatt» for å lese mer.

Klage til kommunen

For å klage over andre forhold enn boligverdien (utregning e.l.) eller på en lokal takst, kan du sende skriftlig klage til Porsgrunn kommune. Klagefristen til kommunen er 15/4.

Til toppen