Testing av avløpsrør

Innhold

Porsgrunn kommune ved Kommualteknikk utfører kontroll av det kommunale og private avløpsnettet. Metode som blir benyttet er å sende ufarlig røyk inn i avløpsledningen.

Under gjennomføringen av dette arbeidet kan det lekke røyk fra utette rør og forbindelser i privathus og kummer.
Røyken er ufarlig og forsvinner raskt ved utlufting dersom det kommer inn i huset.

Det anbefales at man heller vann i alle sluk, spesielt i kjeller og rom med sluk som sjelden er i bruk, slik at vannlåsene blir fylt med vann. Da hindrer man at røyk kommer inn i huset og samtidig fjerner du luktproblemer som kan ha vært i huset. 

Til toppen