Skavråker boligområde – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av fortau.

Skavråker Boligområde
Klikk her for visning i kart

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Heistaddalen boligutvikling AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer opparbeidelse av fortau.

Kontaktperson

Utbyggingssjef Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Miljø og byutvikling
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 22/14822

Frist for merknader settes til: 01.08.2023

Til toppen