Porsgrunn Næringspark, Industri vest del 1 og utvidet område – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kjøreveg, fortau, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Dokkvegen 20 AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer i hovedsak opparbeidelse av kjøreveg, fortau, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Dokumenter

Fremforhandlet utbyggingsavtale Porsgrunn næringspark, industri vest del 1 og utvidet område

Vedlegg

 1. Reguleringsplankart for Porsgrunn næringspark, industri vest del 1 og utvidet område
 2. Reguleringsbestemmelser for Porsgrunn næringspark, industri vest del 1 og utvidet område
 3. Kartskisse gnr./bnr. 200/4200, samt deler av 200/2784 og 200/3962 i Porsgrunn kommune – Eiendommen
 4. Kostnadsoverslag realytelser
 5. Kartskisse realytelser – VA-ledninger
 6. Kartskisse realytelser – Veg og belysning
 7. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler.
 8. Avtale om overdragelse av justeringsplikt til PK
 9. Utomhusplan for Dokkvegen 20
 10. Kartskisse – overdragelse av arealer
 11. Erklæring – allmennhetens rett til ferdsel ved Dokkvegen 20
 12. Erklæring om rett til drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg
 13. Firmaattest for Dokkvegen 20 AS

Kontaktperson

Utbyggingssjef Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08.

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Miljø og byutvikling
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 19/15064

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 12.01.2023

Til toppen