Osebakken Park - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av strandpromenade/turveg og VA-anlegg, samt øvrige tiltak

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Majorbygg AS vedrørende utbyggingsavtale for Osebakken Park gnr. 374 bnr. 174 i Porsgrunn kommune.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av VA-anlegg og strandpromenade/turveg.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 19/08988 i kommunens arkivsystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  • Kommunalområdet Miljø og byutvikling
  • E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller
  • Postadresse: Pb 128, 3901 Porsgrunn
  • Merk henvendelsen med saksnummer 23/20336

  Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen