Øvre del av Mule - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kjøreveg, fortau, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom TVB Tomter AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer opparbeidelse av kjøreveg, fortau, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Dokumenter

Utkast til utbyggingsavtale

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Øvre del av Mule
 2. Reguleringsbestemmelser for Øvre del av Mule
 3. Kartskisse gnr./bnr. 59/66 og deler av 59/1
 4. Kostnadsoverslag kontantbidragstiltak
 5. Kostnadsoverslag realytelser
 6. Kartskisse realytelser
 7. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler
 8. Avtale om overdragelse av justeringsrett til PK
 9. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp
 10. Situasjonsplan for Øvre del av Mule
 11. Kartskisse – overdragelse av arealer
 12. Firmaattest for TVB Tomter AS

Kontaktperson

Utbyggingssjef Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Rådmannens Stab
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 19/14916

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 02.08.2020

Til toppen