Heistad Sentrum - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av park, g/s-veg og bydelstorg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Pans Veg Utbygging AS vedrørende utbyggingsavtale for Heistad Sentrum gnr./bnr. 69/12, 69/600.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av park, g/s-veg og bydelstorg.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 13/01955 jfr. 20/06899 i kommunens arkivsystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  • Kommunalområdet Miljø og byutvikling
  • E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller
  • Postadresse: Pb 128, 3901 Porsgrunn
  • Merk henvendelsen med saksnummer 22/07011

Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen