Fredbovegen – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av fortau, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Fredbovegen borettslag og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer i hovedsak opparbeidelse av fortau og teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Dokumenter

Fremforhandlet utbyggingsavtale

Vedlegg

 1. Reguleringsplankart for Fredbovegen
 2. Reguleringsbestemmelser for Fredbovegen
 3. Kartskisse – Eiendommen
 4. Kostnadsoverslag realytelser fortau og VA
 5. Kartskisse realytelser VA
 6. Kartskisse realytelse veg/fortau
 7. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler.
 8. Avtale om overdragelse av justeringsrett til PK
 9. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp
 10. Utomhusplan for Fredbovegen
 11. Kartskisse – overdragelse av arealer
 12. Erklæring – allmennhetens rett til ferdsel
 13. Erklæring om rett til drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg
 14. Firmaattest for Fredbovegen borettslag

Kontaktperson

Utbyggingssjef Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Rådmannens Stab
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 19/14737

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 10.02.2022

Til toppen