Enger og Søndre Valler - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler

Innhold

Utbyggingsavtalene regulerer finansiering av offentlig veg, g/s-veg og fortau.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Tone Tynning vedrørende utbyggingsavtale for reguleringsplanen Valler Søndre, vedtatt av Porsgrunn bystyre 30.09.2001 i sak 67/01.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Brubakken Eiendom AS, Eckholdt AS, Dyring AS, GREP Grenland AS, Liabygg Eiendom AS, Oxum Eiendom AS, Skagerak Energi AS, Per Øverlands Eiendomsselskap AS og Thingstad Eiendom AS vedrørende utbyggingsavtaler for reguleringsplan for Enger, vedtatt av Porsgrunn bystyre 25.03.04 i sak 10/04.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Enger Utvikling AS, Ole-Jonny Madsen, Ullinvegen AS, Statnett SF, Floodmyrveien 40 AS og Kaalstad Holding AS vedrørende utbyggingsavtaler for reguleringsplan for nordre del av Enger, vedtatt av Porsgrunn bystyre 11.02.16 i sak 17/16.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle bidrag til finansiering av offentlig veg, g/s-veg og fortau.

For mer informasjon om reguleringsplanene henvises det til reguleringsplaner med bestemmelser som er tilgjengelig via kommunens kartsystem.

Fremforhandlede avtaler vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene

  Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen