Elvegata Elvesiden - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av veg, fortau, strandpromenade og VA-anlegg.

Elvegata Elvesiden
Klikk her for visning i kart

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Elvegata Utvikling AS vedrørende utbyggingsavtale for Elvegata Elvesiden gnr. 121 bnr. 38,1743, 1744, 1764, 1903 i Porsgrunn kommune.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av veg, fortau, strandpromenade og VA-anlegg.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 22/04784 i kommunens arkivsystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  • Kommunalområdet Miljø og byutvikling
  • E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller
  • Postadresse: Pb 128, 3901 Porsgrunn
  • Merk henvendelsen med saksnummer 23/10512

  Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen