Bryns gbnr. 54/236 - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av offentlig infrastruktur i form av fortau

Reguleringsplan for Bryns

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Stridsklev Butikkeiendom AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av fortau. 

Dokumenter

Utkast til utbyggingsavtale

Vedlegg:

Kontaktperson

Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 12.12.2018

Til toppen