Aaltvet bru - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kjøreveg, flomsikring og teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Aaltvedt Bru AS (Selskap under stiftelse (SUS)) vedrørende utbyggingsavtale for Aaltvet bru gnr./bnr. 381/5, 381/26, 381/56 og 381/57.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av kjøreveg, flomsikring og teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 15/11149 i kommunens arkivsystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

 

Til toppen