Behandling av byggesøknad

Innhold

Kommunen har tre ukers frist på å behandle ett-trinns byggesøknader som er i tråd med regelverket, og tolv ukers frist på andre byggesøknader, som for eksempel søknad om dispensasjon og søknad om rammetillatelse.

Saksbehandlingstiden regnes fra kommunen mottar komplett søknad.

Søknader med tre ukers behandlingsfrist

  • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett som er i tråd med regelverket
  • Ett-trinns søknader som er tråd med regelverket
  • Søknad om igangsettingstillatelse
  • Søknad om midlertidig brukstillatelse
  • Søknad om ferdigattest

Søknader med tolv ukers behandlingsfrist

  • Søknad om dispensasjon
  • Søknad om rammetillatelse
  • Søknad som også krever uttalelse eller samtykke fra annen myndighet

Den raskeste måten å få behandlet en byggesøknad, er å levere komplett søknad.

Dersom du likevel mangler noe i søknaden, vil vi gi deg beskjed om dette, etter vi har sett på søknaden du har sendt inn.

Det gjøres oppmerksom på at den tid søknaden eventuelt ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter ikke inngår i kommunens saksbehandlingstid.

Til toppen