Kommuneplanens samfunnsdel - under arbeid

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i kommunen, og består av en samfunnsdel og en arealdel. I samfunnsdelen beskrives de langsiktige utfordringene, målene og strategiene for lokalsamfunnet. Formannskapet i Porsgrunn kommune vedtok 26. januar å utsette arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel frem til januar 2024. Dette for å sikre eierskap og involvering av nytt bystyre etter valget høsten 2023.

Til toppen