Kart

Innhold

Vi skiller mellom basiskart (Felles KartdataBase FKB) og temakart. Basiskart viser vann, vei og det vi ellers ser fra fly. Temakart inneholder i tillegg fagdata, eksempelvis eiendomsgrenser (eiendomskart).

Kommunale kart

 

 

Eksterne kart

Basiskart 

Kommunen er pålagt å etablere og vedlikeholde detaljert kartverk (FKB) over bebygde og utbyggingsklare områder. Dette ser du i webkartet. 

Vedlikeholdet blir organisert og finansiert gjennom Geovekstsamarbeidet

Vedlikeholdet foregår på to ulike måter: 

  • Løpende, administrativt vedlikehold basert på godkjente byggesøknader og meldinger, hovedsakelig fra kommunens byggesaksavdeling. 

  • Periodisk vedlikehold basert på flybilder. Hele kommunen blir ajourført i løpet av fire år (per 2024). 

Rettigheter 

Det skilles mellom privat og kommersiell bruk av kartet. Private kan benytte kartet fritt. Profesjonelle eller kommersielle brukere kan kjøpe digitale kart hos en av leverandørene som Porsgrunn kommune har avtale med: Ambita, Norkart og ProCoNet, eventuelt se oversikt over kartforhandlere på Kartverkets nettsider. 

Til toppen