I Porsgrunn kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringseiendom må betale eiendomsskatt til kommunen.

Til toppen