Oppmåling

Innhold

Oppmålingsforretning skjer etter Plan og bygningsloven (PBL) eller Matrikkelloven.

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning etter Matrikkelloven:

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning etter Plan og bygningsloven (PBL). Dette gjelder for fradelinger:

Til toppen