Oppmåling

Innhold

Oppmålingsforretning skjer etter Plan og bygningsloven (PBL) eller Matrikkelloven.

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning etter Matrikkelloven:

http://www.grenlandskart.no/skjema/Rekvisisjon_av_oppmalingsforretning_matrl.pdf

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning etter Plan og bygningsloven (PBL). Dette gjelder for fradelinger:

http://www.grenlandskart.no/skjema/Rekvisisjon_av_oppmalingsforretning_pbl.pdf

Til toppen