Tveten ungdomsskole

Innhold

Tveten ungdomsskole ligger på Eidanger, og har Tveten barneskole og Eidangerhallen som nærmeste naboer. Skolen er bygd i 1959 som en av landets første ungdomsskoler.

I dag har skolen rundt 300 elever fordelt på 12 klasser; 4 klasser på hvert trinn. Tveten ungdomsskole får elever fra 5 barneskoler; Tveten, Grønli, Langangen, Bergsbygda og Stridsklev barneskole.

Det arbeider 34 ansatte på skolen, og alle klasser har to kontaktlærere pr klasse. Det pedagogiske personalet er fordelt på tre team, ett team innenfor hvert trinn.

Tveten ungdomsskole har fra høsten 2016 overtatt velkomsttilbudet for språklige minoritetselever bosatt i Porsgrunn.

Skolens ledelse består av rektor og assisterende rektor.

Siden 2001 har skolen vært praksisskole for studenter fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Kontaktinformasjon

Administrasjon

Rektor: Kirsten Hansen 35 56 52 02 / 94 16 47 99

Assisterende rektor: Tov Maardalen 35 56 52 03 / 92 28 34 72

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Nyhusåsen 1, 3946 Porsgrunn

E-post: tveten.u.skole@porsgrunn.kommune.no

Tlf. 35565200

Til toppen