Brevik sykehjem

Innhold

Brevik sykehjem ligger ved Eidangerfjorden, 14km fra Porsgrunn sentrum.

Det er 50 plasser fordelt på 4 avdelinger, 2 langtidsavdelinger, en demens avdeling og en korttidsavdeling.
Sykehjemmet har et mottaktskjøkken, og tilbud om frisør og fotpleie jevnlig.

Det jobbes med å tilby ulike aktiviteter til beboerne. Det kan være konserter, andakter, fysisk og kognitiv trening, turer ut i nærområdene og i sansehagen og bakgården til sykehjemmet. Det er mange sosiale samlinger ute når det er vår, sommer og høst, og vi drar på turer med sykehjemsbussen når den er tilgjengelig for oss.

Trygghet, trivsel og tilhørighet er visjonen til Brevik sykehjem.

Det er Tjenestekontoret som tildeler plass etter søknad.

Brevik sykehjem har som mål å:

  • gi medisinsk behandling, god omsorg og daglig pleie
  • tilby aktiviteter i hverdagen som bidrar til livskvalitet og glede
  • trening tilpasset den enkeltes behov og ressurser
  • tilby et kosthold som ivaretar riktig og god ernæring
  • tilrettelegge for en verdig og trygg livsavslutning.

Beliggenhet          

I Brevik ligger sykehjemmet på øver Setre. Kjører fra Norcem fabrikker videre mot selve Brevik, ta 4. vei til høyre, opp bakken og til venstre inn i Cochsgate, adressen er Cochsgt. 14, 3950 Brevik. Det er bussholdeplass ca 200 m fra sykehjemmet.

Ansatte / kompetanse

Vårt personale består av mennesker med ulik fagkompetanse som sykepleier, helsefagarbeidere, hjelpepleierer, assistenter, omsorgsarbeidere, aktivitør, kokk, renholdere og vaktmester.Legene har ansvar for hver sine avdelinger/pasienter som de har tilsyn med en gang pr. uke.

Vinterhaven

Vinterhaven er en korttidsavdeling med 14 plasser som mottar pasienter som trenger et kortere eller lengre opphold av ulike begrunnelser, enten de kommer hjemmefra elelr fra sykehuset. Målsettingen er ofte stabilisering og/eller kartlegging.

Avdeling 2. etg

Det er en somatisk langtidsavdeling hvor det bor 20 pasienter.
Vi legger vekt på at våre pasienter skal oppleve en verdig alderdom i et trygt miljø.
Pårørende og venner av våre pasienter er hjertelig velkomne til avdelingen vår og vi ønsker et godt samarbeide med dere for å gi best mulig tilbud til beboerne

Oasen

Dette er en demensavdeling med 8 plasser.

Oasen skal legge til rette for at pasientene beholder sitt funksjonsnivå lengst mulig.
Avdelingen har stor takhøyde for at pasientene har særegenheter og løser hverdagen på ulike måter.
Pårørende og venner av våre pasienter er hjertelig velkomne til avdelingen vår og vi ønsker et godt samarbeide med dere for å gi best mulig tilbud til beboerne.

Fjordgløtt

Avdelingen er en langtidsavdeling med 8 plasser. Den ble startet opp i desember 2011, som en somatisk avdeling.

Vi legger vekt på at våre pasienter skal oppleve en verdig alderdom i et trygt miljø.
Pårørende og venner av våre pasienter er hjertelig velkomne til avdelingen vår og vi ønsker et godt samarbeide med dere for å gi best mulig tilbud til beboerne.

Aktivitetsavdeling

Aktivitetsavdelingen ligger i U.etg. Innredet med møbler og gjenstander fra 1940-60 årene, som erindringsrom. Erindringsrommet blir brukt til å vekke minner fra denne tidsepoken som var deres glansdager.

Det finnes mye utstyr til forskjellige aktiviteter her.
Fra rommet er det utgang til sansehagen.

Kontaktinformasjon

Brevik Sykehjem, tlf. 35 56 28 00

Post- og besøksadresse:
Cochsgt. 14
3950 Brevik.

Virksomhetsleder: Hanne Karlberg
hanne.karlberg@porsgrunn.kommune.no

Telefonnummer til avdelingene:

Avdeling telefonnr.
Vinterhaven

35 56 28 10

Oasen

35 56 28 20 

2. etg.

35 56 28 40 

Fjordgløtt

35 56 28 30 

Kjøkken

35 56 28 50

Kultur- og aktivitetsavd.

35 56 28 55

Frisør og fotpleier

35 56 28 54 


Til toppen