Luftkvalitet

Innhold

Det blir i økende grad satt fokus på lokal luftkvalitet i de største byene i Norge, også i Grenland. Luftkvaliteten i områdene er i dag mye bedre enn på slutten av 1970-tallet.

Den lokale luftkvaliteten i Grenlandsområdet overvåkes av fem målestasjoner, plassert på ulike steder i kommunene Porsgrunn og Skien. Overvåkningen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, industrien i Grenland, Bamble-, Porsgrunn- og Skien kommune. Det er Porsgrunn kommune som drifter målestasjonene. 

Årsaken til bedringen i luftkvaliteten i Grenland henger hovedsakelig sammen med reduksjoner i de lokale industriutslippene i perioden 1970-1990 årene. I denne perioden har imidlertid utslippene fra veitrafikk økt, og svevestøv PM10 synes nå å være det største problemet knyttet til lokal luftkvalitet.

I 2022 ble revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Grenland vedtatt av bystyret i Porsgrunn og Skien. Tiltaksutredningen inneholder en handlingsplan for tiltak som kan iverksettes for å bedre luftkvaliteten i regionen vår. Tiltaksutredningen og handlingsplanen kan du lese her.

Rapporter

Månedsrapport luftkvalitet i Grenland januar 2024

Månedsrapport luftkvalitet i Grenland desember 2023
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland november 2023
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland oktober 2023
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland april 2023
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland mars 2023
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland februar 2023
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland januar 2023

Årsrapport 2022 - Målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport luftkvalitet i Grenland desember 2022
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland november 2022
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland oktober 2022
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland september 2022
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland august 2022
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland juli 2022
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland juni 2022
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland mai 2022
Månedsrapport luftkvalitet i Grenland april 2022

Brenning av avfall

Åpen brenning av avfall ute er forbudt i tettbygd strøk. For mer informasjon, kontakt din kommune: Bamble.
For Skien og Porsgrunn kommuner kontakt Miljørettet helsevern i Grenland. 
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Porsgrunn kommune.

Nyttige linker

Miljødirektoratet
Forurensningsforskriften

Til toppen