Innemiljø

Innhold

De fleste av oss tilbringer mye tid inne. Det er derfor viktig at luften i boligene våre er frisk og fri for forurensninger. De største risikofaktorene for inneklimaet i norske bygg er røyking, fukt- og råteskader og radon.

Grunnlaget for god helse leg­ges tidlig. Derfor er miljøet i boligen viktig. Barn har mindre forsvar enn voksne mot mange sykdommer, også luftrelaterte sykdommer. De blir lettere og oftere smittet både av virus- og bakteriesykdommer enn voksne. Det er mye i luften vi puster inn som kan skade barns helse på kort og lang sikt.  

Gode råd for bedre inneklima:

• Unngå røyking innendørs

• Du bør gjennomføre så godt renhold som mulig minst en gang i uken.

• Velg bygge- og oppussingsmaterialer som gir minst mulig avgassing

• Sørg for god ventilasjon i boligen

• Sørg for riktig temperatur i boligen

• Ta kontakt med kommunehelsetjenesten for råd om måling og tiltak for å redusere radonnivået

• Unngå for høy luftfuktighet

Hvilke sykdommer og plager er knyttet til inneklima?

De vanligste inneklimarelaterte sykdommer eller plager, som helt eller delvis kan forårsakes av eller forverres av inneklimaforhold, er:

• Astma

• Tett, irritert, rennende nese

• Eksem, kløe

• Hodepine, tung i hodet

• Tretthet

• Ulike luftveisinfeksjoner

• Kreft som i inneklimasammenheng først og fremst er knyttet til røyking og radongass

 Mer informasjon om inneklima:

Folkehelsa har utarbeidet anbefalte faglige normer for inneklima: Anbefalte faglige normer for inneklima, rapport 2015:1.

 På folkehelseinstituttets internettsider er det utarbeidet en egen temaportal om inneklima.

Til toppen