Beredskap ved kriser

Innhold

Nødnummer

Legevakt: 116 117

Politi: 02800

Vann- og avløpsvakt: 35 50 87 00

Byggvakt kommunale bygg: 416 05 555

Barnevernvakta i Grenland
90 05 33 04

Krisesenteret i Telemark
Tlf: 35 50 38 00 (hele døgnet)

Veterinærvakt
Tlf: 820 50 522

Samfunnssikkerhet og beredskap
Mobil: 900 81 731
(for henvendelser angående veg, vann og avløp, se telefonnummer lenger opp på siden)fred.inge.skjaerum@gbr.no

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Varsling ved gassfare

Varsling
Ved fare eller gassutslipp vil Sivilforsvarets varslingsanlegg bli brukt:
Viktig melding – lytt på radio

slik opptrer du
 - lytt på NRK P1 - følg meldinger fra politi eller redningsledelse
 - telefon skal bare brukes til viktige samtaler for ikke å belaste telefonnettet unødig

når du er ute 
- gå eller kjør til nærmeste hus og bli der 
- dersom du merker gass, beveg deg på tvers av vinden
 
når du er inne 
- lukk dører, vinduer og ventiler 
- skru av ventilasjonsanlegg 
- opphold deg i de øverste etasjene, ikke i kjelleren 
- pust gjennom et fuktet tøystykke dersom gass eller røyk merkes

aktuelle gasser
Ammoniakk (NH3), Nitrøse gasser (NO), VCM (Vinylklorid),      
Saltsyre (HCl, Hydrogenklorid), Klor (CLx). 
De fleste av disse gassene luktes ved små konsentrasjoner, og lenge før det er farlig

Plakaten er utgitt i 2011 av katastrofeberedskapsrådet i Grenland – et beredskapssamarbeid mellom statlige virksomheter, kommuner og industribedrifter.
For mer informasjon se www.grenlandsberedskap.no
Varslingsplakaten.pdf

Trygghet og beredskap i Grenland

Hver enkelt kommune har ansvaret for tiltak som iverksettes i egen kommune som følge av en større ulykke eller krise, men vi støtter og hjelper hverandre på tvers av kommunegrensene når situasjonen krever det.

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Telemark
Når det skjer en større ulykke eller hendelse av forurensingskarakter, slik at Forurensingsloven skal tre i kraft, kan Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Telemark (IUA Telemark) bli satt i aksjon.

IUA Telemark består av alle 18 kommunene i Telemark, Grenland Havn, Fylkesmannens miljøvernavdeling og industrien i Grenland.

Brannsjefen i Bamble har innsatsledelsen i IUA Telemark.  

Helhetlig Risiko- og Sårbarhetsanalyse

Helhetlig ROS skal gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de påvirker kommunen

I mai 2023 vedtok bystyret i Porsgrunn ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen. Du finner den ved å trykke på lenken nedenfor.

Rapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Porsgrunn kommune

Gratis karttjeneste

Dersom du trenger hjelp fra nødetatene, må de vite nøyaktig hvor du er.

Den passer svært godt dersom du er hytteeier. Er du hjemme, vil en gateadresse normalt være tilstrekkelig. Husk å ha synlig nummerskilt på huset.
Lag nødplakat fra Kartverket

Relaterte lenker

Kriseinfo.no er en nettportal med informasjon til befolkningen i kriser. Informasjonen som ligger her er fra de ansvarlige myndigheter i en krise eller uønsket hendelse.

www.politiet.no
http://www.nrk.no/ostafjells/telemark/
www.grenlandsberedskap.no

Råd om egenberedskap

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har konkrete råd til hva man bør ha hjemme for å være forberedt på en eventuell krise.

Her er konkrete råd og tips fra DSB

Til toppen