Bålbrenning

Innhold

Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner
Denne forskriften er hjemlet i forurensningsloven og håndheves av Miljørettet helsevern i Porsgrunn kommune. Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning, og brenning av avfall i småovner. Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriften eller annet lovverk.

Til toppen