Innfører nytt system for befolkningsvarsling

Innhold

Nå tar Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien i bruk et nytt system for befolkningsvarsling.

Alle innbyggere over 16 år kan derfor oppleve å bli varslet via SMS, talemelding og/eller e-post ved en hendelse som for eksempel truer liv og helse.

Systemet er mye raskere enn eksisterende løsninger, og vil nå langt flere enn eksisterende systemer dersom det oppstår en alvorlig situasjon.

Sivilforsvarets tyfonanlegg og «Viktig melding – lytt på radio» som finnes i Skien, Porsgrunn og Bamble vil fortsatt eksistere.

Folkeregister og kontakt- og reservasjonsregisteret benyttes ved utsendelsene. Det er et adressebasert system, hvilket betyr at innbyggerne varsles utfra hjemsted-adresse og ikke hvor man fysisk befinner seg. Ved reise for eksempel utenlands, vil man bli varslet dersom meldingen sendes til området innbyggeren er registrert med sin hjemstedsadresse. Avsenderkommune vil fremkomme i meldingene.

Siljan har en annen løsning som varsler 1 i hver husstand.

Kontaktperson

Beredskapskoordinator Fred Inge Skjærum

Mobilnr: 90081731

E-post: fred.inge.skjaerum@porsgrunn.kommune.no

Til toppen